Camera-inspectie en geurdetectie

 CAMERA-INSPECTIE        

Met onze moderne apparatuur kan eenvoudig en duidelijk een probleem; rioolverstopping, beschadigingen, breuken, kalkaanslag, ingroeiende wortels, een voorwerp dat vast zit worden onderzocht.        

 Ze komen door een camera inspectie duidelijk aan het licht. Hiermee kan men heel nauwkeurig de afstand van het probleem bepalen waar de eventueele herstelling moet plaats vinden. Dit voorkomt onnodige graafwerken en bespaart veel kosten.        

 Een camera inspectie is reeds mogelijk in buizen van 60mm diameter tot 300 mm diameter.        

 De beelden worden door de rioolcamera geregistreerd en achteraf op kantoor aandachtig bestudeerd. U krijgt van dit riool camera onderzoek een uitvoerig verslag met foto’s en DVD. Dit kan als bewijs dienen bij verzekeringskwesties  of uitsluitsel brengen over de oorzaak van problemen bij bijvoorbeeld wateroverlast.        

 Van deze techniek kunnen wij ook gebruik maken om verborgen putten en leidingen in kaart te brengen. Dit kan dus handig van pas komen bij de aankoop van een oude woning en dergelijke…        

 GEURDETECTIE        

Na jaren nog altijd niet gevonden vanwaar die vervelende geurhinder komt? Met onze moderne rookgenerator sporen we het lek of de breuk in uw riool zó op. De machine blaast rook door uw leidingen. Zien we de rook ergens verschijnen? Dan hebben we ook meteen het lek gevonden. Simpel, maar doeltreffend!        

 OPSPOREN VAN PUTTEN MET SONAR        

Door middel van dit toestel zijn wij in staat uw leidingen en putten te lokaliseren en in kaart te brengen, zonder dat er breekwerken aan te pas komen. Bedenk ook welke tijdswinst dit oplevert!        

 Indien er gebreken vastgesteld worden, kunnen deze onmiddellijk hersteld worden door onze hersteldienst.        

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *