Afkoppeling riolering

 Sinds augustus 2008 bestaat er voor alle woningen die aangesloten zijn op een gescheiden rioleringsnet een wettelijke verplichting om ook op eigen terrein alle voorzieningen voor regen- en afvalwater van elkaar te scheiden.        

Afkoppelen is letterlijk de regenpijp loskoppelen van het riool, bijvoorbeeld door deze eenvoudigweg boven de grond af te zagen.        

Regenwater verdwijnt gewoonlijk via de regenpijpen van gebouwen, woningen en putten in de riolen onder de straten. Maar ons regenwater is schoon genoeg om op te vangen en te hergebruiken, rechtstreeks te infiltreren in de bodem of om af te voeren naar oppervlaktewater. Dit heet afkoppelen, omdat de regenwaterbuis niet meer is gekoppeld aan het rioleringstelsel dat naar de rioolwaterzuivering gaat.        

Zowel voor de gemeente als voor de bewoners lijkt dergelijke afkoppeling af en toe een onoverzichtelijke klus. Om dit alles op een vlotte manier te coördineren kan de opdrachtgever beroep doen op AVLOP.         

Wij zijn door VLARIO erkend als afkoppelingsadviseur voor zowel kleine als grote projecten        

De verschillende stappen naar een voltooide afkoppeling.        

 1.        Ruime tijd voor de start van de rioleringswerken organiseert de rioolbeheerder samen met stad of gemeente een infoavond. Je komt er meer te weten over de impact van het project en wat jij kunt doen. Je kan er ook kennis maken met je afkoppelingsadviseur.

2.        De afkoppelingsadviseur komt bij je langs en brengt je huidig rioleringssysteem in kaart. Hij of zij doet een voorstel tot aanpassing van het systeem, rekening houdend met de bestaande riolering van je huis. Jullie zoeken samen de beste en goedkoopste manier om het afvalwater aan te sluiten op de riolering en om het hemelwater af te koppelen van het afvalwater.

3.        Zodra het rioleringsproject in je straat wordt uitgevoerd, kun je met de werken starten en het voorstel van de afkoppelingsadviseur in de praktijk omzetten.

4.        De Vlaamse milieuwetgeving verplicht je om je afvalwater en hemelwater te scheiden. Daarom komt een erkende keurder langs van zodra je straat heraangelegd is. Hij of zij controleert of alle werken bij jou goed uitgevoerd zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *